Op deze pagina vindt u de uitgebrachte adviezen WMO

21 maart 2023

Advies dd 27 januari 2023 wijziging verordening WMO

ASDH heeft een Advies gegevens over de wijziging verordening WMO per januari 2023.

Lees verder
21 maart 2021

Advies dd. 25 februari 2021 inzake Taakstelling WMO en Jeugd 2021

Op 27 januari 2021 heeft het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogeveen de Adviesraad Sociaal Domein Hoogeveen...

Lees verder
8 januari 2021

Advies dd. 8 januari 2021 inzake 1e wijziging verordening WMO 2020

Het is de Adviesraad duidelijk geworden dat er ingrijpende maatregelen nodig zijn. Wij hadden verwacht dat met het Herontwerp Sociaal...

Lees verder
14 november 2020

Advies dd. 12 november 2020 inzake Programmabegroting 2021- 2024

De Adviesraad vindt dat juist in deze tijd van Covid-19 er extra aandacht zou moeten zijn voor mantelzorgers, jongeren met...

Lees verder
10 augustus 2020

Advies dd. 20 april 2020 inzake normering huishoudelijk hulp

Advies inzake normering huishoudelijke hulp 2020. Zijn de nieuwe normtijden op een zorgvuldige wijze tot stand gekomen?

Lees verder
9 september 2019

Advies dd. 17 september 2019 inzake Programmabegroting 2020-2023 Gemeente Hoogeveen Sociaal Domein

De adviesraad leest een grote tegenstelling in de tekst over het beleid en daarna de bezuinigingsvoorstellen. Het beleid is dat...

Lees verder