Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015

In het jaar 2014 heeft de toenmalige regering stappen gezet om regels vast te stellen om mensen die in Nederland wonen te ondersteunen op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang. Al deze regels zijn vervat in de Wet Maatschappelijk Ondersteuning 2015.
Natuurlijk kan de overheid niet zorgen voor elk individu in elke gemeente. Daarom heeft de overheid gevraagd aan alle gemeenten in Nederland om deze taak te willen uitvoeren voor haar.

Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen of als mensen dat niet meer thuis kunnen, geprobeerd moet worden zij enigszins elders zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven functioneren. Gemeenten zijn dus verantwoordelijk voor het ondersteunen van mensen die NIET op eigen kracht zelfredzaam zijn. Die verantwoordelijkheid is vervat in een Gemeentelijke Verordening Maatschappelijke Ondersteuning.

Natuurlijk gaat de gemeente meerdere keer evalueren hoe de regeling in de praktijk werkt en of alles nog wel actueel is. Deze evaluatie heeft o.a. in 2020 plaats gevonden als uitvloeisel van de aanpassingen van de tarieven voor huishoudelijke hulp. De gemeenteraad heeft dan ook op 25 juni 2020 besloten dat de gewijzigde Gemeentelijke Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2020 geldend is voor het te voeren beleid door de gemeente in het kader van de WMO 2015.

Voor welke hulp kunt u o.a. een beroep doen op de Gemeentelijke Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2020?
U kunt hulp krijgen die op uw situatie is afgestemd. Te denken valt een aanpassing van uw woning als u nog zelfstandig woont. Een traplift zou ook tot de mogelijkheden kunnen behoren. Maar ook een vervoermiddel behoort tot de mogelijkheden. Er moet altijd wel sprake zijn van een noodzakelijke voorziening als uw zelfstandig functioneren ernstig wordt bedreigd. Zo kan het zijn dat u slecht ter been bent en dat u steun vindt bij het lopen achter een rollator. Of nog erger, u kunt zeer moeilijk lopen en u kunt zich wel bewegen in een rolstoel of  scootmobiel, dan behoort verstrekking wellicht tot de mogelijkheden.

Andere voorbeelden zijn:

  • Vervoer in de regio als u niet met het openbaar vervoer kunt reizen
  • Huishoudelijke hulp
  • Deelneming aan een dagbesteding

Dit wordt zorg in natura genoemd. Er is ook een mogelijkheid dat u een persoonsgebonden budget krijgt van de gemeente zodat u zelf aanschaffingen kunt doen.  En zo zijn er nog vele voorbeelden op te noemen.

Is dit alles gratis?
De gemeente mag van u een eigen bijdrage vragen als u daar de financiële middelen voor heeft. Dit wordt per situatie bekeken. Waar kunt u een aanvraag indienen op grond van de Gemeentelijke Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2020?
Hiervoor kunt u zich wenden tot de afdeling WMO in het Compagnieshuis,  Dekkerplein 1, 7901 BZ Hoogeveen.

WMO adviezen gemeente Hoogeveen

Bekijk hier de WMO adviezen die uitgebracht zijn door de gemeente Hoogeveen.