Op deze pagina vind u alle adviezen over de Jeugdzorg

21 maart 2021

Advies dd. 25 februari 2021 inzake Taakstelling WMO en Jeugd 2021

Op 27 januari 2021 heeft het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogeveen de Adviesraad Sociaal Domein Hoogeveen...

Lees verder
14 november 2020

Advies dd. 12 november 2020 inzake Programmabegroting 2021- 2024

De Adviesraad vindt dat juist in deze tijd van Covid-19 er extra aandacht zou moeten zijn voor mantelzorgers, jongeren met...

Lees verder
9 september 2019

Advies dd. 17 september 2019 inzake Programmabegroting 2020-2023 Gemeente Hoogeveen Sociaal Domein

De adviesraad leest een grote tegenstelling in de tekst over het beleid en daarna de bezuinigingsvoorstellen. Het beleid is dat...

Lees verder