Advies dd. 18 juli 2023 inzake Concept Nota Jeugd

Adviesaanvraag en verantwoording Op 18 juli 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoogeveen de Adviesraad Sociaal Domein Hoogeveen (Adviesraad) de Conceptnota Jeugd met de adviesaanvraag toegestuurd, met de start van de adviesperiode op 4 september

Jaarverslag ASDH 2023

Taken van de Adviesraad Sociaal Domein Hoogeveen: Als onafhankelijk orgaan kritisch volgen van het beleid en de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Jeugdwet Gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het college van Burgemeester en Wethouders Als gesprekspartner

Jaarverslag ASDH 2022

De Adviesraad Sociaal Domein Hoogeveen heeft over 2022 een jaarverslag geschreven. Deze is als een PDF te lezen en hieronder. Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van 2022 van de Stichting Adviesraad Sociaal Domein Hoogeveen (ASDH). In dit jaarverslag wil de

Advies dd 27januari 2023 Besparing SWW

De Adviesraad Sociaal Domein Hoogeveen heeft een advies gegeven over het Besparing SWW. Het volledige advies kun je lezen in deze bijlage. Adviesaanvraag en verantwoording Op 7 december 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoogeveen

Jaarverslag ASDH 2021

De Adviesraad Sociaal Domein Hoogeveen heeft over 2021 een jaarverslag geschreven. Deze is als een PDF te lezen en hieronder. Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van 2021 van de Stichting ASDH Sociaal Domein Hoogeveen (ASDH). In dit jaarverslag wil

Advies Leerlingenvervoer 2022-2025

De Adviesraad Sociaal Domein Hoogeveen heeft een advies gegeven over het Leerlingenvervoer 2022-2025. Het volledige advies kun je lezen in deze bijlage. Adviesaanvraag De Gemeente heeft op 11 januari 2022 de Adviesraad om advies gevraagd inzake het Leerlingenvervoer. Als bijlage hebben

Advies Herontwerp Sociaal Domein 2022-2025 Ontwerp programmaplan

Het college noemt dit een herontwerp, een transformatieplan, en een paradigmashift, de Adviesraad zou dit eerder een DOOR-ontwerp willen noemen. Het is een vervolg op de bezuinigingsronden die we de afgelopen jaren hebben gehad in de Gemeente Hoogeveen. De visie op het sociaal domein is in het geheel niet her-ontworpen.