Advies dd. 8 januari 2021 inzake 1e wijziging verordening WMO 2020

Het is de Adviesraad duidelijk geworden dat er ingrijpende maatregelen nodig zijn. Wij hadden verwacht dat met het Herontwerp Sociaal Domein ( Paradigmashift) zou worden begonnen. Een visie en integrale kijk is nodig.  Aan de hand van die uitkomst kan dan bekeken worden hoe en waar eventuele bijsturingen/bezuinigingen doorgevoerd zouden moeten worden. De Adviesraad is van mening dat er meer integraal gewerkt moet worden om de bezuinigingen te halen en zo min mogelijk burgers in hulp achteruit moeten gaan. Deze wijziging in de verordening lijkt meer op hap-snap beleid dan een integrale kijk op zaken.

Advies dd. 17 september 2019 inzake Programmabegroting 2020-2023 Gemeente Hoogeveen Sociaal Domein

De adviesraad leest een grote tegenstelling in de tekst over het beleid en daarna de bezuinigingsvoorstellen. Het beleid is dat men wil zorgdragen voor de kwetsbare inwoner maar door het implementeren van de bezuinigingsvoorstellen wordt de sociale zorg ernstig aangetast en de voorzieningen afgebroken. Onbegrijpelijk vindt de Adviesraad dat de bezuinigingen niet als geheel over de verschillende domeinen wordt uitgevoerd, een ontschotting van domeinen.