Advies dd. 18 juli 2023 inzake Concept Nota Jeugd

Adviesaanvraag en verantwoording Op 18 juli 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoogeveen de Adviesraad Sociaal Domein Hoogeveen (Adviesraad) de Conceptnota Jeugd met de adviesaanvraag toegestuurd, met de start van de adviesperiode op 4 september

Advies dd. 17 september 2019 inzake Programmabegroting 2020-2023 Gemeente Hoogeveen Sociaal Domein

De adviesraad leest een grote tegenstelling in de tekst over het beleid en daarna de bezuinigingsvoorstellen. Het beleid is dat men wil zorgdragen voor de kwetsbare inwoner maar door het implementeren van de bezuinigingsvoorstellen wordt de sociale zorg ernstig aangetast en de voorzieningen afgebroken. Onbegrijpelijk vindt de Adviesraad dat de bezuinigingen niet als geheel over de verschillende domeinen wordt uitgevoerd, een ontschotting van domeinen.